News List
News Title: સુરેન્દ્રનગર-દુધરેજ-વઢવાણ નગરપાલિકાના ફાયર વિભાગની વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા અંગેની જાહેરાત,(ત્રીજો પ્રયત્ન) Publish Date: 12/21/2023 9:41:00 AM
News Description: સુરેન્દ્રનગર-દુધરેજ-વઢવાણ નગરપાલિકાના ફાયર વિભાગની વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા અંગેની નિયત જાહેરાત,અરજી ફોર્મ,શૈક્ષણિક લાયકાત,શારીરિક ક્ષમતા,અનુભવ વિગેરેની યોગ્યતા અંગેની વિગતો
Read News Detail 1 Read News Detail 2